PZŁucz warunkowo odwieszony

  • Data publikacji: 25.02.2019, 12:32

Światowa Federacja Łucznicza warunkowo zniosła zawieszenie jakie nałożyła na Polski Związek Łuczniczy w październiku ubiegłego roku. Decyzja ta jest podyktowana umożliwieniem przygotowania się do Mistrzostw Świata polskim łucznikom.

 

Polski Związek Łuczniczy został przywrócony w szeregi Światowej Federacji pod warunkiem dostarczenia przez PZŁucz wykazu opłat klubowych, które wniesiono w 2018 roku. Wykaz ma zawierać między innymi daty i kwoty opłat oraz liczbę łuczników zrzeszonych w klubie ją wnoszącym. Termin dostarczenia dokumentacji wyznaczono na 1 kwietnia 2019 roku.

 

Światowa Federacja Łucznicza zażądała także potwierdzenia, że polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki zaakceptowało wynik zgromadzenia ogólnego jakie odbyło się w grudniu ubiegłego roku. Niespełnienie tych warunków może skutkować nałożeniem sankcji na PZŁucz w przyszłości.

 

Zawieszenie polskiej federacji w dniu 15 października 2018 to pokłosie wyborów z 2016 roku. Wtedy to odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którym mieli brać udział i głosować ludzie do tego nieuprawnieni. PZŁucz miał ingerować w wybory delegatów na zjazd wyborczy w swoich oddziałach wojewódzkich oraz przydzielać status członków zwyczajnych związku osobom nie spełniających wymagań regulaminowych. Sprawa została zgłoszona przez działaczy Dolnośląskiego Związku Łuczniczego do Ministra Sportu Witolda Bańki. Kontrola wykazała, że aż 15 powołanych w tamtym czasie klubów na mocy ustawy o sporcie nie powinna zostać członkiem PZŁucz.