Judo: aktualizacja przepisów antydopingowych obowiązujących w 2021 roku

  • Data publikacji: 02.01.2021, 15:00

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe, zaktualizowane przez Polski Związek Antydopingowy i zatwierdzone przez Światowa Agencję Antydopingową, przepisy dotyczące zakazu stosowania środków dopingujących. Polski Związek Judo nadal prowadzi swój projekt dotyczący szkodliwości dopingu oraz bezwzględnie stosuje się do zakazów obejmujących cały świat sportu.

 

W 2017 roku w zgodzie z obowiązującymi zasadami antydopingowymi powstał projekt "Judo czysty sport" zainicjowany przez prezesa PZJudo - Jacka Zawadkę.  Nadrzędnym zadaniem projektu jest stworzenie jednoznacznej postawy całego środowiska judo polegającej na niestosowaniu środków zwiększających zdolności organizmu do wysiłku i poprawiających jego wydolność fizyczną. Judo ma być sportem, który jest bezpieczny i wolny od substancji takich jak: środki anaboliczne, substancje niezatwierdzone czy modulatory hormonów i metabolizmu. 

 

Najnowsze przepisy POLADA określają, stosowanie których substancji jest zabronione oraz w jakich okolicznościach. Zawodnicy są odpowiedzialni za to, by do ich organizmu nie trafiły substancje potocznie określane mianem środków dopingujących. Niezastosowanie przepisów antydopingowych będzie miało swoje konsekwencje prawne. 

 

Sportowcy mogą być poddani testom wykrywającym obecność substancji dopingujących zarówno przed jak i w trakcie trwających zawodów. W przypadku wykrycia obecności tego typu substancji zawodnik zostanie zdyskwalifikowany nie tylko z zawodów, w których uczestniczy w danej chwili, ale również na dany okres czasu. 

 

Wszystkie polskie związki sportowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów antydopingowych oraz  współpracy z organizacjami antydopingowymi.

 

Pełen dokument można znaleźć na stronie internetowej PZJudo:

http://web.pzjudo.pl/przepisy-antydopingowe-polskiej-agencji-antydopingowej-od-1-stycznia-2021