Paryż 2024: sportowcy w walce o środowisko

Paryż 2024: sportowcy w walce o środowisko

  • Dodał: Julia Wisińska
  • Data publikacji: 18.12.2022, 23:49

Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z Komitetem Organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024 uchwalili i podpisali program Sports for Nature. Do realizacji programu zgłosiły się 23 organizacje reprezentujące różne dyscypliny sportowe i krajowe komitety olimpisjkie. 

 

Tak wielka impreza sportowa, jak igrzyska olimpijskie oprócz radości ze sportowych zmagań, przynosi wiele pracy i potrzebę przebudowy infrastrukturalnej, która niesie za sobą często bardzo negatywne skutki dla środowiska. W celu jak największego zminimalizowania tychże skutków i uświadomienia społeczeństwu istoty walki o planetę powołany do życia został program Sports for Nature. Program ten mówi o czterech głównych zasadach: ochrony i unikania szkód w ważnych gatunkach i siedliskach, przywracania kluczowych ekosystemów, tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz edukowania i inspirowania społeczności sportowej do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody. Sam przewodniczący komitetu organizacyjnego Tony Estanguet podczas spotkania sygnującego program Sports for Nature mówiłł: „Paryż 2024 jest podekscytowany możliwością przyłączenia się do tej inicjatywy, ponieważ wierzymy, że sport może i powinien coś zmienić”.

Julia  Wisińska – Poinformowani.pl

Julia Wisińska

Studentka dziennikarstwa i miłośniczka każdej dyscypliny sportowej. Na portalu najczęściej zajmuję się tenisem, siatkówką, lekkoatletyką i piłką ręczną.